Novas Colexiais

Guía de actuación en la investigación y enjuiciamiento de delitos de violencia de género

211220GuiaActuacionVG
 

Convocatoria xunta xeral decembro 2020

Prezados/as compañeiros/as:

Segundo o disposto no artigo 58 do Estatuto Xeral da Avogacía e o artigo 30 dos Estatutos do Iltre. Colexio da Avogacía de Ourense, convócase Xunta Xeral Ordinaria, que terá lugar o vindeiro VINTENOVE DE DECEMBRO DE 2020, ás 19:00 HORAS en primeira convocatoria, e ás 19:30 HORAS en segunda convocatoria, no salón de actos do Colexio, consonte ó seguinte:

ORDE DO DÍA

  1. Exame e votación dos orzamentos para o ano 2021. Aprobación se procede.

  2. Acordo sobre a proposta da Xunta de Goberno de condonación da cota colexial de marzo de 2020.

  3. Rogos e preguntas.

Ourense, 25 de novembro de 2020.

O secretario.

Convocatoria_xunta_xeral
 

Acta de constitución tribunal para selección SOX

Descargar:

2020_0923_Acta_Entrevista

 

Apertura año judicial 20/21 y entrega de medallas Emilia Pardo Bazán

Apertura20-21
 


Página 1 de 14