Agrupación Avogados Xóvenes de Ourense

Xunta directiva

- PRESIDENTA: Dona Yolanda Ramos Capelo.

- SECRETARIA: Dona Carmen Silva Fernández.

- TESOUREIRO: Do Javier González Sánchez.

- VOGAL 1a: Dona Bibiana Blanco Janeiro.

- VOGAL 2o: Don José Manuel Fernández Soto.

 

Alta Agrupación de Xóvenes Avogados

Modelo alta:

altaaja