Organización Administrativa

D. Alejandro Pérez Garrido

Secretaria Técnica

secretariatecnica@icaourense.org

Telf.: 988 210 076 Ext:7

Persoal Administrativo

D. Juan L. Álvarez Soto

Secretaria-Biblioteca

secretaria@icaourense.com

Telf.: 988 210 076 Ext:0/9

 

Dª. Carmen García Rodríguez

Quenda de Oficio

turnodeoficio@icaourense.com

Telf.: 988 210 076 Ext:6

 

Dª. Marta Quintela Martínez

Quenda de Oficio

turnodeoficio@icaourense.com

 

Telf.: 988 210 076 Ext:6

 

Dª. Elena Rodríguez Hernández

Tesourería

tesoreria@icaourense.com

Telf.: 988 210 076 Ext:8

 

Dª María del Mar Pedrouzo Álvarez

Gardas quenda de oficio/asistencia ao detido

asistencia@icaourense.com

Telf.: 988 210 076

 

Dª Estafanía Lorenzo González

Oficina Xulgado

icaxulgado@icaourense.com

Telf.: 988 370 746

 

Servizos Externos

Pintega Enxeñería S.L. 

Responsable informática

info@pintega.com

Telf.: 687 73 63 02

Dª Delia Pérez Rodríguez

Delegada de Protección de Datos

deliapla@yahoo.es

Telf.: 637414587

Dª Ana Lorenzo Conde

Prevención de Riscos Laborais. Previsonor S.L.

Telf: 988 23 06 56

Sede ICA Ourense

Atención ó público

Calle Concello, 22 Bajo
32002 Ourense

988 210 076

secretaria@icaourense.com

988 370 962

Horario

Oficina ICA Ourense

Xulgados

Calle Velazquez, s/n

988 370 746

Horario