Reunión Consello da Avogacía / Dirección Xeral De Xustiza relativa á Quenda de Oficio

O pasado venres 29 de setembro, o Consello da Avogacía Galega presentou ante a Dirección Xeral de Xustiza un escrito no que se solicitaba unha nova reunión para negociar a actualización dos conceptos e contía do Baremo da Quenda de Oficio, e para actualizar o sistema de finanzamento da infraestructura colexial para a prestación dese servizo público.

No mesmo escrito insístese na reiterada reivindicación de incrementar a partida orzamentaria asignada á Xustiza Gratuíta nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para 2024.

Sede ICA Ourense

Atención ó público

Calle Concello, 22 Bajo
32002 Ourense

988 210 076

secretaria@icaourense.com

988 370 746

Horario

Oficina ICA Ourense

Xulgados

Calle Velazquez, s/n

618 806 558

Horario