Comisións / Responsables de área

As diferentes comisións e responsables de área que existen dentro do Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, buscan realizar un seguimento das diferentes materias da avogacía e do traballo interno, tendo como obxectivo o control e o bo funcionamiento do Colexio.

Para contactar con algunha comisión ou responsable de área, preguntar o persoal administrativo do Colexio ou enviar e-mail a: secretaria@icaourense.com

Comisión do Turno de Oficio e Servicio de Orientación Xurídica.

    Esperanza Fernández Iglesias

    José Manuel Losada Diéguez

    Albino Ferreira Rivera

    Marta Gálvez Marquina

    David López González

    Alejandro Pérez Garrido

Representante da área sobre Violencia de Xénero.

    Fátima María Salgado Carbajales

Representante da área sobre Estranxeiría.

    José Manuel Losada Diéguez

Comisión de Asistencia Xurídica Penitenciaria. C.A.X.P.O.U.

   Pilar López-Guerrero Vázquez

   Gabriela Prol De Francisco

   Marta Soto Gil

   Pablo Pérez Manso

   Beatriz Figueroa Soto

   José Manuel Losada Diéguez

   Carlos Rodríguez Rivas

   Cándido Soria Fortes

   María Álvarez Rodríguez 

Comisión Deontolóxica e Disciplinaria.

    Amadeo Rodríguez Nogueira

    Ignacio Losada Castillo

    Antonia Conde López 

    Eva María Yáñez Fernández

    Alfredo Bermúdez Fernández

Comisión de Formación.

    Fátima María Salgado Carbajales

    Mónica Victor Fortes

    Cristina Nespereira Mira

    Beatriz Cristina Rey Pereira

    Yolanda Ramos Capelo

    Alejandro Pérez Garrido

    Jose Ramón Robleda Crespo

Comisión de Igualdade.

    Pilar Lopez-Guerrero Vázquez    

    Beatriz Rey Pereira

    Catuxa Rego Gavilán

    Mayte Padrón García

    María del Carmen Silva López

    Alejandro Pérez Garrido

Comisión Tecnolóxica.

    Jose Ramón Robleda Crespo

    Juan Luis Alvarez Soto

    Alejandro Pérez Garrido

    Miguel Bernárdez Lamelo

Comisión de Honorarios.

    Valentín Blanco López

    Ángel Fernández Cebrian

    María José Alonso Lorenzo

    Rubén Carballo Iglesias

    Myriam Martínez García

    Alejandro Caride González

    Elisabeth Rodríguez Álvarez

    Manuel Justo Medeiros

    Alejandro Pérez Garrido

    Carmen Silva Fernández

    Pablo Pérez Manso

    Gabriela Prol de Francisco 

    Hector Pereiras Álvarez

Sede ICA Ourense

Atención ó público

Calle Concello, 22 Bajo
32002 Ourense

988 210 076

secretaria@icaourense.com

988 370 746

Horario

Oficina ICA Ourense

Xulgados

Calle Velazquez, s/n

618 806 558

Horario