Cotas colexiais

Cotas colexiais por dereitos de incorporación

Exercentes: 400 €

Non Exercentes: 275 €

Cotas colexiais mensuais

Exercentes: 50 € (Cota mensual)

Non exercentes: 13,75 € (Cota mensual)

Sede ICA Ourense

Atención ó público

Calle Concello, 22 Bajo
32002 Ourense

988 210 076

secretaria@icaourense.com

988 370 746

Horario

Oficina ICA Ourense

Xulgados

Calle Velazquez, s/n

618 806 558

Horario