Seguro

Os membros do colectivo que teñan o seguro a través da póliza colectiva do ICA, pasaráselles o importe de forma fraccionada en catro cotas trimestrais.

Os/as compañeiros/as que non desexen estar cubertos por esta póliza e teñan un seguro de responsabilidad civil contratado que lles cubra, han de comunicalo para no ser incluidos/as na póliza.

Os membros de nova colexiación estaran cubertos dende a sua colexiación ata o vencemento da póliza en vigor do ano en el que se colexian.

Sede ICA Ourense

Atención ó público

Calle Concello, 22 Bajo
32002 Ourense

988 210 076

secretaria@icaourense.com

988 370 746

Horario

Oficina ICA Ourense

Xulgados

Calle Velazquez, s/n

618 806 558

Horario