Suxerencia, queixa ou petición

O Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense pon a disposición da cidadanía un formulario para que esta poida dar traslado das suxerencias, queixas ou peticións que considere convenientes.

En dito formulario cubrirase obrigatoriamente os datos básicos, como: nome, apelidos, dirección, teléfono de contacto e o e-mail.

Sugerencia, queja o petición

Sede ICA Ourense

Atención ó público

Calle Concello, 22 Bajo
32002 Ourense

988 210 076

secretaria@icaourense.com

988 370 746

Horario

Oficina ICA Ourense

Xulgados

Calle Velazquez, s/n

618 806 558

Horario