Convocatoria eleccións 2019

Eleccions2019Según do disposto nos artigos 49 e seguintes do Estatuto Xeral da Avogacía Española e os concordantes deste Ilustre Colexio, en relación coa Lei de Colexios Profesionais de Galicia, a Xunta de Goberno do Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense, na súa reunión do 8 de outubro de 2019, acordou convocar eleccións para o día 19 de decembro de 2019.

O proceso electoral desenvolverase no local colexial, sen interrupcións dende as 10:00 horas ata as 20:00 horas, momento no que votarán os electores ou electoras presentes que aínda non o tiveran feito e máis os compoñentes da Mesa Electoral, procedéndose de seguido ao peche das urnas e á celebración de Xunta Xeral Ordinaria, para o escrutinio, publicación dos resultados e proclamación dos candidatos e candidatas electos, e demais asuntos estatutariamente previstos, segundo convocatoria, esta derradeira, que se remitirá ao efecto.

A Mesa Electoral, ao seguinte día da finalización do prazo de presentación de candidaturas, proclamará candidatos ou candidatas a quen reúna os requisitos esixibles e considerará electos a aqueles que non teñan opoñentes.

Texto íntegro da convocatoria.

 

 

 

Curso de acceso e formación continua en materia de violencia de xénero

IMG_2373 IMG_2390 IMG_2393


Programa

Curso_Violencia_xenero

 

Informe anual 2018 Mecanismo Nacional de Prevención

Supervisión de lugares de privación de liberdade en España, de acordo co Protocolo facultativo á Convención das Nacións Unidas contra a tortura e outros tratos ou penas crueis, inhumáns ou degradantes (OPCAT)

Descarga:

Informe_2018_MNP

 

Jornadas de Extranjería. Formación continua de los Colegiados y Colegiadas del Turno de Oficio. 7 de mayo de 2019

 

IMG_9086 IMG_9087
 

Acto V Graduación de alumnos y alumnas del Máster de la Abogacía

 

IMG_8128
IMG_8138
IMG_8143 IMG_8146
IMG_8159 IMG_8161
 

Retraso na proba de acceso

A Abogacía Española denuncia o retraso da proba de acceso á profesión de avogado/a e exixe a súa convocatoria en Febreiro.

 

Para máis información preme na seguinte imaxe:

abogacia_espanola

 


Páxina 1 de 7